تئاتر ایران بی نیاز از نمایشنامه خارجی نیستایوب آقاخانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با بیان اینکه باید بزرگان درام نویسی تئاتر در ایران مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: با این کار می توان بازار کار تئاتر را رونق بخشید زیرا اگر این بازار تقویت نشود انگیزه نمایشنامه نویسان بزرگ از بین رفته و کار کیفی تولید نخواهد شد.
وی نمایشنامه ایرانی را مناسب نیاز جامعه تئاتر امروز دانست و تاکید کرد: این موضوع باعث نمی شود که از نمایشنامه های خارجی بی نیاز باشیم.
آقاخانی افزود: دیدگاه حذف نمایشنامه خارجی به تئاتر آسیب می رساند زیرا باعث زیر پا گذاشتن استانداردهای جهانی خواهد شد.
نویسنده نمایش «تکه های سنگین سرب» با تاکید بر اینکه باید در کنار آثار داخلی از نمایشنامه های خارجی نیز استفاده شود، خاطرنشان کرد: بعضی از افراد در جهان برتر هستند همانطور که نمی توانیم حافظ و سعدی را از شعر جهان حذف کنیم، نباید چخوف و شکسپیر را از تئاتر ایران کنار بگذاریم.
وی با بیان اینکه نیاز به مدیریت آمار اجراهای ایرانی و خارجی وجود دارد، اظهار کرد: با ایجاد فرصت برای نمایشنامه نویسان ایرانی می توانیم افزایش اجرا نیز داشته باشیم تا به لحاظ آماری کمتر از نمایشنامه های خارجی استفاده شود اما نمی توانیم صحنه را از متن خارجی خالی کنیم.
نویسنده و کارگردان نمایش «هفت عصر هفتم پاییز» بیان کرد: نداشتن نمایشنامه خارجی بر صحنه تئاتر ایران باعث مسابقه دادن با خود و عدم رشد کیفی می شود زیرا نمی توانیم در سطح جهانی کیفیت آثار را بسنجیم.
کارگردان نمایش «پزشک نازنین» با اشاره به کمبود فیلم های سینمایی خارجی در پرده سینماهای ایران خاطرنشان کرد: این روند باعث شده است سطح استاندارد جهانی را در سینمای خود نداشته باشیم و فضای مسابقه را برای افزایش کیفیت از دست بدهیم.
به گفته آقاخانی، نداشتن جریان پویای ادبیات جهان بر صحنه تئاتر ایران به نفع هیچکس نیست و نباید هنر جهان را نادیده گرفت زیرا کمکی به این عرصه نمی کند.
فراهنگ ** 7561 **1055
خبرنگار: سارا کریمیان**انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید