گشایش نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه ارزشیابی کیفی – توصیفی در البرزبه گزارش ایرنا، جعفر مقیمی در آیین افتتاح این جشنواره ملی افزود: با توجه به مستقر بودن دبیرخانه کشوری ارزشیابی توصیفی در البرز از شهریور ماه 95 برگزاری این جشنواره در دستور کاری – اجرایی این استان اقرار گرفت.
وی اظهار کرد: این جشنواره برای بهبود کیفی ارزشیابی در سطح مدارس ابتدایی و تغییر نگرش مدیران، معلمان ، اولیا و ایجاد زمینه یادگیری بهینه در دانش آموزان در کشور اجرا شد.
وی محورهای این جشنواره را نقش ارزشیابی کیفی – توصیفی در بهبود یادگیری دانش آموزان، ایجاد انگیزه در همکاران و دانش آموزان، ارتباط معلم و شاگرد و ارتباط اولیا و معلمان ، بازخورد کیفی – توصیفی، شفاهی و کتبی در حین تدریس، تنظیم پوشه کار ( فرایندی و فرآورده ای)، اجرای آزمون عملکردی، استفاده از چک لیست ها ذکر کرد.
وی راهبردهای تغییر نگرش والدین نسبت به ارزشیابی کیفی-توصیفی، کلاس های چندپایه و سنجش برای یادگیری با تاکید بر الگوی کاربست کلاسی، توجه به ویژگی های روانشناختی و کاربست صحیح ابزارهای جمع آوری و نگهداری اطلاعات را از دیگر بخش های این جشنواره ملی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: این جشنواره برای آموزگاران ، مربیان ، مدیران و معاونین مدارس و دانش آموزان هنرمند، فیلم سازان، کارگردانان و هنرمندان برگزار شد.
وی خاطر نشان کرد: کارگروه معاونت آموزش ابتدایی با کمک داوران استانی و رابط دبیرخانه ارزشیابی کیفی – توصیفی در استان ها، بعد از داوری آثار دریافتی در سطح استان مربوطه، 2 نمونه از آثار برگزیده (یک اثر از بخش همکاران فرهنگی و یک اثر از بخش آزاد) را به دبیرخانه کشوری ارزشیابی کیفی-توصیفی مستقر در استان البرز ارسال کردند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش البرز یاد آور شد: از استان ها به دبیرخانه اولین جشنواره ملی ارزشیابی اکیفی – توصیفی مستقر در البرز، 64 اثر برتر ارسال شد.
مقیمی اضافه کرد: این جشنواره با هدف آگاهی بخشی، تثبیت و تغییرِ نگرش ذی نفعان از طریق هنر پیش بینی و اجرایی شد.
وی ادامه داد: اختتامیه این جشنواره ملی 25 مرداد ماه 96 با حضور کارشناسان حوزه ستاد، معاونین آموزش ابتدایی استانهای کشور، منتخبین جشنواره و مدیران استان در سالن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود.
وی تاکید کرد: پس از داوری ،4 اثر در دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه ارزشیابی کیفی – توصیفی برتر کشوری شناخته شد.
2819 / 6155 خبرنگار: مهین مالمیر**انتشار دهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید